Kontrast
Menu
Strona głowna  /  MALUCH+
MALUCH+

Informujemy, że w dniu 08.06.2021r. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie dotyczące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” w Żłobku Miejskim w Zambrowie, ul. Obrońców Zambrowa 6. Zgodnie z umową całkowita wartość zadania wynosi: 390 864,00 zł, wysokość dofinansowania: 32 640,00 zł. Okres realizacji 01.01.2021r. – 31.12.2021r.

Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku, a także podwyższenie standardów opieki.

Rezultatem zadania jest zapewnienie funkcjonowania 34 miejsc opieki, utworzonych ze środków wcześniejszej edycji Programu (2018 r.) – moduł 2.

Środki zostaną przeznaczone na:

– wynagrodzenie personelu opieki nad dziećmi do lat 3,

– opłaty za dostawę mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, ciepłą wodę, ścieki, śmieci, usługi telekomunikacyjne),

– utrzymanie czystości,

– koszty pośrednie – koszty obsługi.

Plakat informacyjny o otrzymaniu dofinansowania z programu MALUCH+


Ostatnia aktualizacja: 2021-07-21