Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Galeria

Zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie z usług Żłobka Miejskiego w Zambrowie
 

Informujemy, że opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku wnoszone za dany miesiąc z góry w terminie do 10 dnia miesiąca, na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Zambrowie
16 8775 0009 0010 0101 0244 0002

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka oraz grupa, do której uczęszcza dziecko

Prosimy nie zaokrąglać nali­czonych kwot.

Każdego miesiąca Rodzicom / Opiekunom przekazywane są informacje o wysokości opłat za dany miesiąc.

W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, Rodzic / Opiekun zobowiązany jest do uzyskania informacji o kwocie do zapłaty.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu: 737 271 020 lub 86 224 41 22

Nieobecności dziecka rodzic/opiekun prawny zgłasza do intendenta Żłobka poprzez:

  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: zamówienia.zmz@wp.pl
  • wysłanie sms na nr telefonu: 737 271 020

podając imię i nazwisko dziecka, grupę do której uczęszcza oraz okres zgłaszanej nieobecności.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z intendentką Żłobka w godz. 8:00-13:00

tel. 737 271 020

e-mail: zamowienia.zmz@wp.pl

 

 

Opłaty