Kontrast
Menu
Strona głowna  /  Dla rodziców
Dla rodziców

ADAPTACJA RODZICA DO POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji żłobkowej jest przełomowym momentem w jego życiu społecznym. Dla wielu dzieci oznacza pierwsze kontakty z dużą grupą, które odegrają znaczącą rolę dla rozwoju i późniejszego funkcjonowania w różnych środowiskach.

Pobyt dziecka w żłobku jest bardzo silnym przeżyciem, dużym zmianom ulega dotychczasowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym. Dziecko w tym czasie oswaja się z nowymi osobami, uczy się cierpliwości, zasad przebywania i zabaw w grupie, akceptacji innych dzieci i opiekunek.

Obserwujemy u dziecka reakcje protestu i rozpaczy. W przypadku przedłużania się tego stanu mogą ulec zmianie inne zachowania dziecka na poziomie psychospołecznym i fizjologicznym tj.:

 • zaburzenia snu przejawiające się np. nagłym zrywaniem się i płaczem w nocy, trudności w zasypianiu, lękami, niepokojem itp.

 • zmniejszenie apetytu ( całkowite odmawianie jedzenia ) lub jego wzmożone

 • płaczliwość, rozdrażnienie, wpadanie w histerię

 • napady agresji, buntu, sprzeciwu, popychanie, bicie, rzucanie się na ziemię

Zaburzenia te mają charakter przejściowy; trwają do czasu przystosowania się dziecka do nowych warunków.

Podczas pierwszych dni pobytu również rodzice odczuwają niepokój, niepewność, rozżalenie, strach, lęk – są to zupełnie normalne reakcje. Trzeba jednak pamiętać, że dzieci doskonale wyczuwają nastroje własnych rodziców, kiedy oni są niepewni, niespokojni, dzieciom trudniej pogodzić się z rozłąką i przystosować do nowej sytuacji.

W przygotowaniu dziecka do nowego etapu w jego życiu, jakim jest pójście do żłobka, bardzo ważną rolę odgrywają rodzice. Poniżej znajdą Państwo kilka cennych wskazówek jak sobie poradzić z problemami adaptacyjnymi w żłobku:

 • Pamiętajcie, że pierwsze dni pobytu w żłobku są dla Waszych dzieci trudnym okresem. Dziecko zmienia najbliższe otoczenie, styka się z nowymi osobami, nowymi zabawkami, nowymi pomieszczeniami. Pomóżcie, dokładając wszelkich starań, aby przystosowanie dziecka do nowego środowiska wypadło pomyślnie.

 • Jeśli tylko jest możliwe, w początkowym okresie adaptacji ( tydzień, dwa ) zostawiaj maluszka w żłobku na trzy / cztery godziny, z dnia na dzień wydłużając czas, by miał możliwość przyzwyczaić się do tej przedłużającej się nieobecności w sposób stopniowy. Może w tym pomóc babcia lub zaprzyjaźniona, blisko mieszkająca ciocia lub opiekunka. Jeśli nie musisz, nie znikaj od pierwszego dnia na 7 godzin. Dla maleństwa tak długa samotność bez Ciebie jest zbyt trudna.

 • Pozytywne myślenie – To podstawa! Mama, która uważa, że robi dziecku wielką krzywdę posyłając je do żłobka, nieświadomie przekazuje dziecku swój lęk i napięcie. Spokój rodziców udziela się ich dziecku. Należy okazywać w obecności dziecka życzliwość i zaufanie wobec opiekuna odbierającego je od matki, zaufanie to podstawa współpracy między obiema stronami. Po każdym dniu staramy się udzielić informacji zwrotnej dotyczącej adaptacji dziecka w żłobku.

 • Opowiadając dziecku o żłobku lepiej nie ubarwiać rzeczywistości, ale też nie straszyć – trzymajmy się realiów: „Będzie dużo zabawek i dużo innych dzieci. Zostaniesz z ciocią, a mama pójdzie do pracy”.

 • Spróbujcie pobawić się z dzieckiem w „rozstania i powroty”, włączając do zabawy wszystkich członków rodziny.

 • Pożegnanie z maluchem zawsze jest bardzo trudne dla rodziców – dlatego ważne aby trwało jak najkrócej. Przedłużanie przytulania, całowania powoduje, że dziecko jeszcze mocniej koncentruje się na swoich emocjach i płaczu.

 • Pożegnanie musi trwać jak najkrócej. Gdy dziecko weszło już na salę i pożegnało się z rodzicem, ważne jest aby nie stać w drzwiach i nie zaglądać ponownie na salę. Ważne by rozstanie odbyło się szybko i sprawnie. Każde dodatkowe pa!, każde ponowne przytulenie sprawia, że dziecko koncentruje się na swoich emocjach, swoim płaczu i coraz trudniej jest mu się uspokoić.

 • Jeśli dziecko to zauważy, resztę dnia spędzi z płaczem przy drzwiach – będzie czekało, kiedy znowu się pojawisz. To powoduje ponowne rozdrażnienie i podtrzymanie emocji żalu i rozpaczy.

 • Nigdy nie wprowadzaj kilku istotnych zmian w życiu małego człowieka jednocześnie. Metoda małych kroków jest najlepsza. Posyłając dziecko do żłobka odłóż w czasie rezygnację z pieluchy, smoczka, butelki. Łatwiej przywyknąć dziecku do jednej zmiany w danym momencie niż do kilku naraz.

 


METODY, KONCEPCJE I FORMY PRACY

W naszym żłobku pracując z dziećmi wykorzystujemy elementy niżej wymienionych metod, koncepcji i form pracy, gwarantujemy harmonijny rozwój dziecka.
Metoda pedagogiki zabawy
Pobudza ona do ekspresji ruchowej, wyzwala radość i aktywność, uczy współistnienia w grupie. Wykorzystuje się w niej zabawy muzyczno-ruchowe z elementami form tanecznych w celu integracji dzieci.
Elementy metody W. Sherborn
Zastosowanie tej metody ma na celu rozwijanie świadomości i poczucie własnego ciała, usprawnianie motoryki, wspieranie rozwoju emocjonalnego i wzmacnianie poczucie bezpieczeństwa poprzez odpowiednio dobrane zabawki.
Elementy zabaw fundamentalnych
Uczy współpracy opiekunów i rodziców w celu osiągnięcia harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. 
Zajęcia muzyczno-rytmiczne z elementami muzykoterapii
Muzyka pozwala na uwolnienie się od stresu. Dzięki muzyce rozwija się nie tylko słuch,ale i mowa. Zajęcia muzyczne wpływają pozytywnie na rozwój procesów poznawanych (pamięć, uwaga).
Zajęcia plastyczne
Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyc we własne siły, wzmacniają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.
Metoda Knillów
Celem tej metody jest rozwijanie świadomości i wrażliwości dzieci, wzajemne kontakty, sygnały i relacje. Atutem jest wykorzystanie zabawy w połączeniu z muzyką i ruchem.
Edukacja zdrowotna
Pani położna prowadzi zajęcia z edukacji zdrowotnej, która ma na celu podnieść świadomość zdrowotną naszych podopiecznych, wypracować zdrowe nawyki higieniczne , a także nauczyć zdrowego trybu życia.
Elementy zdrowego startu M. Bogdanowicz
System ćwiczeń oddziałujących na procesy motoryczne i percepcyjne . Zasadniczą rolę w tej metodzie odgrywają trzy elementy słuchowe ( piosenka), wzrokowe (wzory graficzne) i motoryczne (wykonywanie zorganizowanych ruchów w czasie i przestrzeni). Zajęcia i zabawy manipulacyjne.
Bajkoterapia
Bajkoterapia w myśl hasła: "Cała Polska czyta dzieciom". Nieodzownym elementem w pracy z dziećmi jest czytanie książek. Metoda ta pozwala na pobudzenie wyobraźni u dziecka, logicznego myślenia, wspomaga rozwój mowy, poszerza zasób słów, pozwala na wyrażanie emocji. 


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06