Kontynuacja korzystania z usług żłobka

14 dni temu

INFORMACJA

Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Zambrowie w roku szkolnym 2023/2024 zobowiązani są do złożenia deklaracji  kontynuacji korzystania z usług żłobka, aby ich dzieci mogły zostać objęte opieką w roku szkolnym 2024/2025.

Deklarację należy wypełnić i złożyć w sekretariacie żłobka w terminie od 12 do 23 lutego 2024 roku.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Prosimy o okazanie książeczki zdrowia dziecka z wpisem dokonanych szczepień lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień.


INFORMACJA

Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Zambrowie w roku szkolnym 2023/2024 zobowiązani są do złożenia deklaracji  kontynuacji korzystania z usług żłobka, aby ich dzieci mogły zostać objęte opieką w roku szkolnym 2024/2025.

Deklarację należy wypełnić i złożyć w sekretariacie żłobka w terminie od 12 do 23 lutego 2024 roku.

Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie, oznacza konieczność ponownego przystąpienia do procesu rekrutacji.

Prosimy o okazanie książeczki zdrowia dziecka z wpisem dokonanych szczepień lub zaświadczenia od lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień.