Archiwum

Informacja dotycząca zgłaszania nieobecności dziecka

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że od 1 marca 2023 roku zmieni się termin zgłaszania nieobecności dziecka w celu dokonania odpisu za wyżywienie.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zambrów Nr 259/XLII/2023 z dn. 24.01.2023 opłata za wyżywienie podlega zmniejszeniu w wysokości 100% stawki dziennej za wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, jeżeli nieobecność dziecka została zgłoszona przez rodzica/opiekuna prawnego do godziny 8:00 w dniu nieobecności.